Follow us on
ދުނިޔޭގަ ހުރި އެންމެ އެސްފިޔަ ދިގު މީހާ އެނގޭތަ!
| ފާނޫޒް.ކޮމް

މިއީ ޔޫ ޖިއާންޒިއާ އެވެ. ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ އެސްފިޔަ ދިގު މީހާއެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ދިގު އެސްފިޔައިގާ 12.40 ސެންޓިމީޓަރު (4.88 އިންޗި) ހުރެއެވެ. ޗައިނާއަށް އުފަން މި އަންހެނާގެ އެސްފިޔައިގެ ދިގުމިން ބެލިފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ